Jäsenetu – vesialueet

Ohjeet pyydysten oikeanlaiseen merkintään, klikkaa tästä.

 Lotilanjärvi

Lotilanjärvellä sallitut pyydykset ovat katiska koko vuoden ja rapumerta ravustuskaudella. Molemmille pyydyksille on omat merkit. Katiskamerkillä saa pitää 5-madekoukkua talviaikaan. Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai ravun pyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta. Verkkokalastus on kielletty Lotilanjärvellä. Lotilanjärvelle myydään uistelulupia viikoksi tai vuodeksi. Veneessä saa olla 3 vapaa pyynnissä, rajoituksena on, että uistelu on sallittua vain soutaen tai sähkömoottorilla. Saalisrajoitus kirjolohelle on 2-kalaa vuorokaudessa myös talvella. Kalaveikkojen jäsenillä uistelu on jäsenetuna samoilla rajoituksilla.
Tästä voit ladata Tarmo Hautalan 80-luvulla luotaama syvyyskartta Lotilasta.

Vanajavesi:

Vanajaveden jäsenetuna kalastusalueet:

  •   1 Annilan ok
  •   3 Huittulan ym. ok
  •   5 Kärjenniemen ok
  • 10 Rantoon ok
  • 11 Rapolan ok
  • 14 Roukon ok
  • 17 Tarttilan ok

Avaa Vanajaveden kalastusalueen esite klikkaamalla tästä.

Valkeakosken Kalaveikot ja Vanajanselän kalastusalue ovat siirtäneet lupamyyntinsä Sportia Valkeakoskeen. Uudet luvat ja pyydysmerkit ovat voimassa kalenterivuoden. Kärjenniemenselän yhtenäislupien verkko-, katiska-, rysämerkki joita myydään max. 4 kpl/kalastaja. Rapolan- Vuorentaan alueella (alue 11) saa kuitenkin pitää vain yhtä 2-verkon (30m/ verkko) pituista jataa. Pyydysmerkillä voi pitää verkkoa rysä tai katiskaa sekä viittä madekoukkua talvella, tai 50 koukun pitkäsiimaa avovesikautena. Rapumerkkejä myydään. 15 kpl/ ravustaja. Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että pyydyksenhaltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapu- pyydyksissä merkkikohoon, jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta. Pyydyksiä ei saa laskea niin lähelle toisten asuttuja rantoja ettei häiritä ranta-asukkaita. Verkkokalastus on kielletty Iso- ja Vähävuolteen ja voimalaitoksen välisellä alueella. Kyseisellä. alueella saa pitää katiskaa tai rysää. Pyydysmerkit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisen käyttöön. Vanajanselän kalastusalueen määräämänä, 25.5.-15.6. välisenä, aikana on muiden pyydysten kuin vapakalastusvälineiden ja katiskan käyttö kielletty. Solmuväliltään 26-44 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty. Vanajanselän kalastusalue suosittaa, että kalastajat siirtyisivät 50 mm tai suurempiin silmäkokoihin. Siirtymäajan jälkeen ( 3v ) kielletään 26-49 mm verkkojen käyttö. Pyydyksiä ei saa laskea merikortteihin merkityille väylille. Uisteluoikeus Kalaveikkojen jäsenille jäsenetuna. Ei vaparajoitusta.

Mallasvesi:

Mallasveden jäsenetuna kalastusalueet:

  • Mälkilä-Kinnalan vedet osakaskunta
  • Valkeakosken osakaskunta
  • Roukon osakaskunta

Avaa Mallasveden esite klikkaamalla tästä.

Mallasvedellä Verkkosaaresta- Tyrynlahdelle ulottuvalle Valkeakosken – ja Roukon osakaskuntien alueille pyydysmerkillä saa pitää katiskaa, 50 koukun pitkäsiimaa, tai 5 madekoukkua talvella. Verkkoon tarvitaan 2 pyydysmerkkiä. Alueen pienestä koosta johtuen vain kaksi 30 m mittaista verkkoa saa laskea yhteen jataan, ei useampaa verkkoa peräkkäin. Verkkojen silmäkooksi suositellaan 55 mm tai suurempi. Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapu- pyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta. Uisteluoikeus Kalaveikkojen jäsenille jäsenetuna. Vaparajoitus 6 vapaa + läänikohtaisten lupien vavat.