Jäsenetu – vesialueet

Ohjeet pyydysten oikeanlaiseen merkintään, klikkaa tästä.
Lataa tästä Pyydysmerkit 2024

 Lotilanjärvi

Lotilanjärven pyydysmerkkien hinta on 5 €, myynti Sportiasta. Sallitut pyydykset ovat katiska koko vuoden ja rapumerta ravustuskaudella. Molemmille pyydyksille on omat merkit. Katiskamerkillä saa pitää 5-madekoukkua talviaikaan. Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai ravun pyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta.
Verkkokalastus on kielletty Lotilanjärvellä!
Lotilanjärven uistelulupa on 20 € vuodessa, tai 10 € viikossa. Uisteluluvat myy Sportia . Veneessä saa olla 3 vapaa pyynnissä, rajoituksena on, että uistelu on sallittua vain soutaen tai sähkömoottorilla. Saalisrajoitus kirjolohelle on 2-kalaa vuorokaudessa myös talvella. Kalaveikkojen jäsenillä uistelu on jäsenetuna samoilla rajoituksilla.
Tästä voit ladata Tarmo Hautalan 80-luvulla luotaama syvyyskartta Lotilasta.

Vanajavesi:

Vanajaveden jäsenetuna kalatalousalueet:

  • Annilan ok
  • Huittulan ym. ok
  • Kärjenniemen ok
  • Rantoon ok
  • Rapolan ok
  • Roukon ok
  • Tarttilan ok
  • Voipaalan ok *

Avaa Vanajanselän kalatalousalueen sivut klikkaamalla tästä.

Kärjenniemenselän yhtenäislupa-alue käsittää seuraavien osakaskuntien alueet: Kärjenniemi,
Roukko, Annila, Rapola ja Rantoo. Käsittäen koko Kärjenniemenselän alueen sekä Rautun- ja
Makkaraselkien pohjoisen puolen.

Kärjenniemenselän yhtenäislupien verkko-, katiska-, rysämerkin hinta on 8 € ja niitä myydään max.
4 kpl/kalastaja. Rapolan- Vuorentaan alueella saa kuitenkin pitää vain yhtä 2-verkon (30m/
verkko) pituista jataa. Pyydysmerkillä voi pitää verkkoa rysä tai katiskaa sekä viittä madekoukkua
talvella, tai 50 koukun pitkäsiimaa avovesikautena.
Alueella ei saa harjoittaa kaupallista kalastusta!
Verkot saavat olla 30 m pitkiä, 3m korkeita ja silmäkooltaan 55 mm tai suurempia.
Rapumerkin hinta 4 € ja niitä myydään max. 15 kpl/ ravustaja.
Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että
pyydyksenhaltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapupyydyksissä merkkikohoon, jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta.
Pyydyksiä ei saa laskea niin lähelle toisten asuttuja rantoja ettei häiritä ranta-asukkaita.
Verkko- ja siimakalastus on kielletty Iso- ja Vähävuolteen ja voimalaitoksen välisellä alueella.
Kyseisellä. alueella saa pitää katiskaa tai rysää.
Pyydysmerkit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisen käyttöön.
Vanajanselän kalastusalueen määräämänä, 15.5.-15.6. välisenä aikana mainitut päivät
mukaanlukien on muiden pyydysten kuin vapakalastusvälineiden ja katiskan käyttö kielletty.
Solmuväliltään 26-49 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty. Vanajanselän kalastusalue
edellyttää, että kalastajat siirtyisivät 55 mm ja suurempiin silmäkokoihin.
Pyydyksiä ei saa laskea merikortteihin merkityille väylille.
Uisteluoikeus Kalaveikkojen jäsenille jäsenetuna. Ei vaparajoitusta.
*) Voipaalan ok: Vain uisteluoikeus, vaparajoite max 6 vapaa, Sääksmäen sillan alunen ja 100m suuntaansa siitä on kielletty alue.

Mallasvesi:

Mallasveden jäsenetuna kalatalousalueet:

  • Mälkilä-Kinnalan vedet osakaskunta
  • Valkeakosken osakaskunta
  • Roukon osakaskunta

Avaa Mallasveden esite klikkaamalla tästä.

Mallasvedellä Verkkosaaresta- Tyrynlahdelle ulottuvalle Valkeakosken – ja Roukon osakaskuntien
alueille pyydysmerkkien hinta on 5 € ja yhdellä merkillä saa pitää katiskaa, 50 koukun pitkäsiimaa,
tai 5 madekoukkua talvella. Verkkoon tarvitaan 2 pyydysmerkkiä. Alueen pienestä koosta johtuen
vain kaksi 30 m mittaista verkkoa saa laskea yhteen jataan, ei useampaa verkkoa peräkkäin.
Verkot saavat olla 30 m pitkiä, 3m korkeita ja silmäkooltaan 55 mm tai suurempia.
Alueella ei saa harjoittaa kaupallista kalastusta!
Pyydykset on merkittävä uuden lain mukaisilla selvillä merkeillä. Sekä pyydysmerkit, että
pyydyksen haltijan nimi ja puhelinnumero on kiinnitettävä pyydyksen merkkisalkoon, tai rapupyydyksissä merkkikohoon jonka on oltava 5 cm vedenpinnan yläpuolella eikä saa olla väriltään musta.
Uisteluoikeus Kalaveikkojen jäsenille jäsenetuna. Vaparajoitus 6 vapaa + läänikohtaisten lupien vavat.